utwardzanie spoin i powłok lakierniczych

Utwardzanie promieniowaniem UV.

Promieniowanie UV, obecnie staje się coraz bardziej wykorzystywaną technologią w wielu gałęziach przemysłu. Z najbardziej praktycznych zastosowań, wystarczy tutaj wspomnieć chociażby uzdatnianie wody pitnej i…