Oświetlenie klatki schodowej w domu jednorodzinnym.

Oświetlenie w naszych domach jednorodzinnych jest bardzo ważną kwestią, bez której trudno sobie w ogóle wyobrazić jakiekolwiek korzystanie z budynku mieszkalnego. Oczywiście oświetlenie powinno być komfortowe w codziennej eksploatacji, toteż musimy w zupełnie odrębny sposób podejść do kwestii oświetlenia na klatkach schodowych, które w tym przypadku wymagają zastosowania specjalnych łączników schodowych. Są to w zasadzie takie same łączniki, aczkolwiek mają nieco odmienną funkcjonalność, pozwalającą nam na swobodne i wygodne włączanie i wyłączanie oświetlenia, niezależnie od tego czy znajdujemy się na parterze, czy też na piętrze naszego domu. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej kwestii działania łączników i przełączników schodowych, aby mieć podstawowe pojęcie w tym zakresie.

Łączniki schodowe i ich funkcjonalność.

W przypadku tradycyjnych łączników do oświetlenia, mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu albo odcinamy od żarówki dopływ prądu, albo pozwalamy mu swobodnie biec. W przypadku zaś oświetlenia klatki schodowej, takie rozwiązanie byłoby niekorzystne, bowiem włączając oświetlenie na parterze domu, nie bylibyśmy go w stanie za sobą zgasić na piętrze. Dlatego też, w tym przypadku stosuje się specjalnie dostosowane do tego zadanie łączniki i przełączniki schodowe, których zadaniem jest umożliwienie nam wygodnej obsługi oświetlenia niezależnie od tego czy będziemy na piętrze budynku czy też na jego parterze.

Każdy łącznik schodowy posiada jedno wejście i dwa wyjścia a nasze działanie polegające na naciśnięciu przycisku, sprawia, iż wejście łączone jest z innym wyjściem. Instalacja skonstruowana jest tak, iż na przewodzie neutralnym umieszczone są źródła światła, zaś przewód fazowy podłączony jest do pierwszego łącznika – do jego wejścia. Dwa wyjścia łącznika 1 są połączone z dwoma wyjściami łącznika 2 (umieszczonego na piętrze), a jego wyjście podłączone jest do żarówek. Aby światło mogło się zaświecić obydwa łączniki muszą być w tej samej pozycji. Nietrudno się domyślić, iż jest to system zerojedynkowy. Jeśli każdy z łączników wskazują inne wyjście, to wystarczy zmiana pozycji jednego z nich, aby już wskazywały ten sam obwód i prąd mógł płynąć do źródła światła. Teraz z kolei, także wystarczy ruch któregokolwiek z nich, aby źródło prądu zostało odcięte a tym samym zgaszone światło.

Podsumowanie

Możemy więc powiedzieć, iż łączniki i przełączniki schodowe, wykorzystują prosty schemat, którego zadaniem jest ułatwienie nam codziennej eksploatacji oświetlenia na klatkach schodowych w naszych domach i mieszkaniach. Jest to więc bardzo dobre rozwiązanie, wobec czego warto znać zasadę jego działania, aby mieć wiedzę w przypadku konieczności przeprowadzania samodzielnej wymiany jednego z nich, bowiem w przypadku braku tej wiedzy możemy mieć poważne trudności w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.