samolot

Przysięgłe tłumaczenia ekspresowe na angielski w biurze tłumaczeń

Komu potrzebne są przysięgłe tłumaczenia ekspresowe? Otóż tego typu tłumaczenia zamawiają klienci prywatni i instytucjonalni, których „goni czas”, a jednocześnie potrzebują załatwić sprawę przed urzędem, gdzie tłumaczenie przysięgłe jest jedyną formą dokumentu aprobowaną przez urzędników państwowych. Tylko tłumaczenia przysięgłe mają bowiem tzw. moc prawną.

Tłumaczenia ekspresowe w parze językowej polski-angielski

Ekspresowy tryb tłumaczenia przez klientów wybierany jest bardzo często w przypadku tłumaczeń tekstów, które docelowo mają przyjąć brzmienie w języku angielskim. Oczywiście to język najpopularniejszy na świecie – m. in. międzynarodowy język świata gier komputerowych oraz nauki. Naukowcy spieszący się z publikacją swoich odkryć badawczych pod postacią artykułu naukowego często zlecają w biurze tłumaczeń tłumaczenie manuskryptu swojej pracy z języka polskiego na język angielski. Także stosunkowo często zdarzają się pilne bądź ekspresowe tłumaczenia wniosków o przyznanie grantów badawczych, gdyż termin złożenia wniosku jest z góry określony i nie da się go odroczyć, a w świetle ogromu różnych zajęć naukowiec może nie znaleźć czasu na to, by samodzielnie zająć się angielską wersją wniosku o grant.

ksiazka

Czasem też trzeba bardzo pilnie zrealizować tłumaczenie autoreferatu, czyli podsumowania osiągnięć naukowych danego naukowca w ramach rozprawy celem uzyskania habilitacji lub profesury.

Z kolei celem przygotowania wniosków dowodowych dla sądu w sprawie o błąd w sztuce lekarskiej, w której powodem jest pacjent, a pozwanym lekarz, strona bądź biegły może zlecić wykonanie przysięgłych tłumaczeń ekspresowych artykułów naukowych traktujących o danej metodzie terapeutycznej bądź właściwych procedurach medycznych stosowanych w przypadku danej jednostki chorobowej, w celu włączenia tych materiałów jako dowodów w procesie karnym lub cywilnym.

Ekspresowe tłumaczenia przysięgłe aktu urodzenia

Akt urodzenia, akt zgonu czy akt zawarcia związku małżeńskiego to typowa triada aktów urzędowych. Spośród nich jedno z najpopularniejszych zleceń dla tłumacza przysięgłego stanowi tłumaczenie aktu urodzenia na angielski w biurze tłumaczeń. Tłumacz przysięgły zatrudniony w biurze tłumaczeń bądź będący wykonawcą pracy jako firma podwykonawcza traktuje takie tłumaczenie szablonowo. Używa on w tym celu wcześniej wypracowanej przez siebie matrycy, do której podstawia jedynie personalia oraz inne standardowe zmienne, np. daty.

angielski

W ten sposób może on ekspresowo przetłumaczyć dokument urzędowy, który – w razie konieczności – nawet w ciągu godziny zostanie przekazany klientowi. Tego typu zlecenia na cito są potrzebne w przypadku krótkich terminów lotów powrotnych do krajów anglosaskich (Anglia, Irlandia, USA, Kanada, Australia itd.), gdy klient ma niewiele czasu na załatwienie swoich spraw w prezydium przy okazji odwiedzin u rodziny w Polsce w okolicach świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy etc.

Stopka autorska:
Daniel Korcz, właściciel biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.