utwardzanie spoin i powłok lakierniczych

Utwardzanie spoin klejowych i powłok lakierniczych promieniowaniem UV.

Obecnie, utwardzanie spoin klejowych i powłok lakierniczych, coraz częściej realizowane jest przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, wykorzystujących promieniowanie UV. Dzięki temu można osiągnąć konkretne korzyści, a przede wszystkim znacznie skrócić cały proces, zarówno w przypadku klejenia jak i lakierowania. Oczywiście utwardzanie spoin klejowych i powłok lakierniczych, będzie w tym przypadku przebiegać w nieco odrębnych warunkach. Korzyści w obydwu przypadkach także będą różne. Jednakże technologia ta, pozwala nam osiągnąć bardzo dobre warunki do przebiegu całego procesu technologicznego.

Jak realizowane jest utwardzanie spoin i powłok lakierniczych promieniowaniem UV?

Technologia ta, jest w zasadzie wiernym odwzorowaniem tradycyjnej technologii przy jednoczesnym jej znacznym przyspieszeniu. Wykorzystując sztuczne promieniowanie UV, możemy spoiny klejowe oraz powłoki lakiernicze poddać dawce promieniowania większej niż w normalnych warunkach. Dzięki temu też, czas, niezbędny do pełnego utwardzenia spoiny czy też powłoki lakierniczej jest znacznie skrócony, co przekłada się na zwiększenie mocy przerobowych danego przedsiębiorstwa.

Utwardzanie spoin klejowych przy pomocy promieniowania UV.

W tym przypadku, przy zastosowaniu odpowiedniej jakości kleju, możemy ograniczyć czas niezbędny do utwardzenia spoiny do nawet kilkunastu sekund. Oczywiście będzie to uzależnione także od wielkości spoiny i rodzaju lampy UV, jej mocy. Odpowiednio nowoczesne systemy typu UV do utwardzania spoin klejowych, pozwalają nam jednak na maksymalne wykorzystanie możliwości tej technologii.

Utwardzanie powłok lakierniczych promieniowaniem UV.

W tym przypadku nie uda nam się osiągnąć co prawda tak samo spektakularnych efektów, jak w przypadku spoin klejowych, niemniej jednak, także możemy liczyć na konkretne korzyści. Pełne utwardzenie powłoki lakierniczej będzie możliwe do osiągnięcia w czasie kilkukrotnie krótszym, niż w standardowych warunkach. Poza tym, dzięki wykorzystaniu tej technologii, powłoka utwardza się szybciej, a więc zachodzi mniejsze ryzyko jej zanieczyszczenia podczas przebiegu utwardzania.

Czy warto korzystać z tej technologii?

Z całą pewnością utwardzanie spoin klejowych i powłok lakierniczych przy wykorzystaniu promieniowania UV, jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Warto także podkreślić, iż możemy wykorzystywać duże urządzenia UV do utwardzania, jak również nieduże, małe, ręczne lampy UV, które pozwolą nam utwardzać spoiny i powłoki w każdym miejscu. Tak więc, technologia ta, sprawdzi się, zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i niewielkich warsztatach lakierniczych czy też innych.

Podsumowanie.

Ostatecznie, należy powiedzieć, iż utwardzanie spoin klejowych i powłok lakierniczych z zastosowaniem promieniowania UV, jest na tyle korzystną technologią, iż w każdym niemalże przypadku warto będzie zdecydować się na jej wdrożenie. Wiązać się to będzie co prawda z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, jednakże z drugiej strony, stosunkowo szybko będą się one nam zwracać. W przyszłości zaś będą gwarantować szybszą realizację procesów utwardzania spoin i powłok lakierniczych, przyczyniając się do zwiększenia dochodów przedsiębiorstw produkcyjnych oraz mniejszych warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.