Filtracja zanieczyszczeń w warsztacie lakierniczym.

Skuteczna filtracja zanieczyszczeń w warsztacie lakierniczym, odgrywa bardzo ważną rolę zarówno dla jakości realizowanych prac, jak również dla poczucia komfortu pracowników. Wszelkie, unoszące się swobodnie zanieczyszczenia w atmosferze wewnętrznej warsztatu, stanowią więc poważne zagrożenie dla jakości oraz dla wydajności pracy. Należy więc w tym zakresie wdrożyć odpowiednie rozwiązania, dzięki którym filtracja zanieczyszczeń w warsztacie lakierniczym będzie stać na odpowiednio wysokim poziomie. Sprawdźmy wobec tego, w jaki sposób, możemy ten zrealizować w najlepszy, możliwy sposób.

Dlaczego filtracja zanieczyszczeń w warsztacie lakierniczym jest tak istotna?

W tym przypadku będziemy mieć do czynienia z dwoma przyczynami tego stanu rzeczy. Pierwszą będzie jakość realizowanych prac, zaś drugą komfort pracy. Warto zwrócić uwagę na obydwie kwestie, bowiem wspólnie, przyczyniają się one do wzrostu efektywności pracy, oraz gwarantują większy poziom zysku z realizowanych usług lakierniczych.

Jakość realizowanych prac lakierniczych.

W tym zakresie, sprawna i efektywnie realizowana filtracja zanieczyszczeń w warsztacie lakierniczym, będzie wpływać w wyraźny sposób, na jakość. Musimy bowiem pamiętać, iż wszystkie zanieczyszczenia lotne, stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego przebiegu procesu lakierniczego. Mogą one bowiem mieszać się z mgiełką lakierniczą w procesie nakładania lakieru, co niestety nie jest korzystne dla jakości realizowanych prac.

Komfort pracy.

W tym zakresie, filtracja zanieczyszczeń w warsztacie lakierniczym, gwarantuje pracownikom doskonałe warunki do realizacji prac. W końcu nikt nie chce przebywać i pracować w pomieszczeniu, gdzie w powietrzu unosi się pełno kurzu i pyłu. Jest to nieprzyjemne i może powodować różnorodne choroby. Dzięki przechwyceniu wszystkich tych zanieczyszczeń, pracownicy będą mieć bardziej komfortowe i bardziej bezpieczne warunki do realizacji swoich zadań.

Jak przeprowadzić filtrację zanieczyszczeń w warsztacie lakierniczym?

Aby filtracja zanieczyszczeń w warsztacie lakierniczym przyniosła odpowiednie efekty, należy zastosować dobrej klasy rozwiązania technologiczne w tym zakresie. Przede wszystkim trzeba będzie pozbyć się zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Możemy to osiągnąć poprzez odpowiednio dobrane filtry kieszeniowe na kanałach wlotowych powietrza z systemu wentylacji.

Jednakże zanieczyszczenia powstają także wewnątrz, a system wentylacji nie przechwyci wszystkich na 100%. Dlatego też należy równolegle stosować wewnętrzne filtry podłogowe i sufitowe w branży lakierniczej. Pozwolą na przechwyt swobodnie unoszących się zanieczyszczeń i ich wyeliminowanie z listy zagrożeń dla procesu lakierniczego.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż skuteczna filtracja zanieczyszczeń w lakiernictwie, będzie odgrywać kluczową rolę w efektywności całego warsztatu. Jeśli będzie poprawnie zrealizowana to uda nam się osiągnąć odpowiednio wysoki poziom komfortu pracy, ale także w bezpośredni sposób, wpłynąć na jakość realizowanych w warsztacie prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.